Rood licht tijdens het biljarten

.

Onlangs is de situatie ontstaan dat een paar keer twee stoppen doorsloegen in het Dorpshuis. Resultaat geen frisdrankkoeling / verwarming en Wifi. Ook werden de biljarts niet warm. Stoppen hersteld waardoor het zaakje weer draaide. Later bleek dat het grote biljart niet langer warm werd. Paar leden van de club hebben hun best gedaan om dit te herstellen. Bedankt Wim en Klaas. Helaas bleek herstel door welwillende amateurs niet mogelijk en werd de Pasma [biljartleverancier] ingeschakeld.

Vandaag heeft dit bedrijf de schade hersteld die is ontstaan doordat of – tijdens het verrijden van het biljart het netsnoer tussen de wielen van de kar is geraakt of – de stekker niet uit het vloerstopcontact is verwijderd. Draden waren kapot en losgetrokken, waardoor de onderkant gedemonteerd moest worden. Twee man van bedrijf Pasma zijn anderhalf uur bezig geweest met dit herstel.  De veroorzaker[s] is [zijn] tot nu toe anoniem gebleven, hierbij de volgende oproep aan de Mienskip: Ga nooit zelfstandig biljarts verrijden, schakel altijd iemand van De Fleanende Bal in. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de club en misschien wordt er veel onrust door uitvallende systemen en rekeningen voorkomen.

We hebben ROOD licht dus kan er wederom op een verwarmd biljart gespeeld worden.

Namens De Fleanende Bal SN