Dorpshuis en Beheercommissie

Het dorpshuis (Mienskipshûs) is het veel gebruikte middelpunt van Kubaard voor de verenigingen en clubs. Er vinden vergaderingen, koffie-uurtjes, familiefeesten, muziekavonden, jeugdactiviteiten en de nazit van begrafenissen plaats. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door de medewerking van alle vrijwilligers. De beheercommissie regelt de gang van zaken in het dorpshuis. De commissie bestaat uit zes leden die steeds voor een periode van vijf jaar benoemd worden.