Dorpsbelang Kûbaard

Dorpsbelang zou je ook een soort dorpsparlement kunnen noemen. De echte politieke macht ligt natuurlijk bij de gemeenteraad. Dorpsbelang wordt door het gemeentebestuur, en door de dorpelingen zelf, vaak geconsulteerd op lokale aangelegenheden.

De Vereniging Dorpsbelang Kûbaard, waarvan praktisch iedere inwoner van het dorp lid is, behartigt uiteenlopende zaken van wonen tot sociaal culturele activiteiten welke onder diverse verenigingen/besturen zijn ondergebracht. Zo zijn er de Beheercommissie, de Feestcommissie, het gedeeltelijk beheer van het Kaatsveld, de Jeugdclub, de Kerstcommissie, de Vlinderberm en de In Kom Kubaard (KOK) groep.
Het spectrum van de activiteiten ligt in het “Mienskipshûs”, waar vergaderd, gefeest, gerouwd, gespeeld en gemusiceerd wordt. Kortom, een plek waar heel veel dorpse activiteiten plaatsvinden. Het bestuur van de vereniging vergadert ongeveer 6x per jaar.

Scroll verder naar beneden voor documenten