Het gebruik van het Sportveld de Nije Pôle

De ondergrond is eigendom van de gemeente, maar het beheer berust volledig bij dorpsbelang. In principe kan elke Kûbaarder dit sportveld op sportieve wijze gebruiken. Wij hebben ruim 40 jaar plezier gehad van het sportveld en als wij er met zijn allen zuinig op zijn, kan het misschien wéér zo lang mee. In dat kader is het zinvol, de regels, die wij jaren geleden met dorpsbelang hebben afgesproken, nog eens op een rijtje te zetten, ook om nieuwe Kûbaarders hiervan op de hoogte te stellen.

– Indien de vaste gebruikers – zoals bijv. de kaatsvereniging – op het veld zijn, dienen  andere gebruikers zich aan te passen.
– Geen fietsen of andere voertuigen op of over het veld.
– Indien doelen aanwezig, graag regelmatig verzetten, anders ontstaan er “trapgaten”.
– In bepaalde periodes (met name zeer natte) kan er een speel- en overloopverbod gelden.
– In nieuwe of onduidelijke situaties beslist dorpsbelang, in overleg met de beheerder.
– Dit alles om ons veld zo lang mogelijk goed te houden, tot plezier van allen.

Het “jeu de boules”-veldje is in orde gemaakt. Wel zou het prettig zijn, als regelmatige gebruikers hiervan, het onderhoud ervan
ook naar zich zouden toetrekken. Hetzelfde geldt ook voor de speeltuin: wat extra handjes maken het  makkelijker de speeltuin een beetje leuk te houden.

In de zomer bestaat de mogelijkheid tot veldvolleyballen. Dat initiatief zal soms van de beheerder uitgaan, maar zelf kunt u ook het initiatief hiertoe nemen. Materiaal (meestal exclusief bal) verkrijgbaar bij de beheerder.
Ook aan de mogelijkheid van een partijtje tennis wordt gewerkt.

CONTACT