Petronella Moens in Kûbaard

Hoewel er in Kûbaard een straat naar haar genoemd is (evenals in enkele andere steden), de Petronella Moensstrjitte, en in de kerk van Kûbaard nog liederen van haar worden gezongen en ook haar portret daar nog hangt, worden haar boeken nauwelijks meer gelezen. Door het cultuurhistorische proefschrift van Ans J. Veltman-van den Bos over Moens en publicaties uit de hoek van vrouwenstudies en historische letterkunde, is de belangstelling de laatste jaren toegenomen en mag men haast spreken van een Moensrevival.

De vader van Petronella Moens, Petrus Moens, (Middelburg, 1732-Aardenburg, 1803) was 1758 benoemd tot predikant bij de Nederduits-gereformeerde kerk van Kûbaard en Waaxens. Hij huwde op 23 juli 1758 met Maria Ly[c]klama à Nijeholt en kreeg in Kûbaard drie kinderen: Adriana (9 september 1759), Jozias ( 14 juli 1761, overleden 30 september 1761) en Petronella (16 november 1762). In 1764 verhuisde de familie naar Aardenburg in Zeeland.

Kûbaard was tevens de woonplaats van de Ineke Ekkers, beeldend kunstenares, die het borstbeeld van Petronella Moens heeft vervaardigd, dat thans in Aardenburg voor de Baafskerk valt te bewonderen. (bron: http://www.petronella-moens.nl/kubaard.htm)