De grote reünie van Kubaard 2008

26-11-2022 Bericht van de redactie:
Het onderstaande artikel is gekopieerd van de oude dorpssite, maar alle foto’s zijn weg. Heeft iemand nog foto’s van deze grote dors reünie?

Fantastisch!!!
Wat een grandioos feest was het afgelopen vrijdag en zaterdag. Een grote opkomst, naast de mensen die zich hadden opgegeven, kwamen er nog diverse mensen even aanwaaien. Het weer zat ook enorm mee, zodat de tent, die niet berekend was op zoveel mensen, de stroom mensen toch aankon, want men kon ook buiten zitten.  Na de eerste ontmoeting op vrijdagochtend werd het stil in de tent toen een ieder naar de kerk ging voor de foto-expositie. De vrijwilligers konden toen opruimen en de lunch klaarzetten. Zodat het programma als een trein redelijk op tijd doorliep. In de middag was de wandeling een groot succes. Met ruim 80 wandelaars heeft het onze verwachtingen ver overtroffen. Het streven was 40 tot 50 wandelaars, dat leek een mooie ploeg. De achtergebleven reünisten vermaakten zich prima door bij het jeugdkaatsen te kijken, nog een keer rustig de foto’s bij langs te gaan of een mooi ritje met de paardentram te maken. Het kuipje steken was als vanouds en een ieder kon een nat pak ophalen. Het buffet was lekker en er was voldoende en een ruime keus.

Ondertussen waren er nog meer mensen gekomen om zoals het Bolswarder Nieuwsblad het verwoorde herinneringen ophalen in Kubaard. De eerste dag verliep zo goed en mooi dat een tweede dag dat bijna niet kon overtreffen. De zaterdag bracht vele kaatsers die soms jaren niet gekaatst hadden naar Kubaard. En met wederom prachtig weer en 3 keer andere maten leverde dit ook weer vele gesprekken en verhalen op van nu en van toen. Bij het publiek van de vrijdag zagen we dat er ook mensen met rollators de tent in kwamen. Op de zaterdag zagen we wat jongeren met kinderwagens, kortom een ieder kwam terug naar Kubaard. Iemand vroeg al eens: Wat is dat wat Kubaard trekt? Ik moest het antwoord schuldig blijven, maar dat het blijft trekken blijkt wel uit deze 2 dagen waarop ruim 500 mensen de weg naar Kubaard weer vonden. Aan alle vrijwilligers hierbij hulde, want zonder hen was het niet zo’n geweldig feest geworden. Het dorp heeft zich van zijn beste kant laten zien tijdens deze dagen. Deze jubileumdagen zijn nu voorbij, maar het jubileumjaar nog niet en er zullen dit jaar nog wel meer activiteiten georganiseerd worden. Ook deze activiteiten kunt u dan terug vinden op de site. Een ieder bedankt voor zijn/haar inzet en komst, zonder u was het feest niet geworden wat het nu is geweest. Hier kunnen we nog jaren met goede gevoelens aan terug denken. (SE)

13 augustus 2008
Hieronder het programma van jubileum- en feestcommissie in elkaar geschoven. Op het feestterrein komen ook affiches met het programma te hangen, zodat u op de hoogte bent/blijft van wat er ook wel weer gaat gebeuren. (SE)

Vrijdag 15 augustus 2008

10.30 uur opening reünie met koffie en gebak
11.00 uur start jeugdkaatsen
11.30 uur opening foto-expositie
13.00 – 14.00 uur lunch
14.00 – 17.00 uur wandeling 1
14.00 uur paardentramrit
15.00 uur paardentramrit
15.00 – 16.00 uur viswedstrijd  (op het veld bij het witte bruggetje)
16.00 uur paardentramrit
17.00 uur kuipje steken
19.00 uur buffet
20.30 uur survival op en rond het veld vanaf 13 jaar ( opgeven hiervoor om 20.00 uur bij de tent)
22.00 uur live muziek van Paul Kool en Sjoukje Scheltema.

Zaterdag 16 augustus 2008

9.00 uur welkom met koffie en gebak
10.00 uur aanvang jubileumkaatsen
10.30 uur wandeling 2
12.00 – 13.00 uur lunch
14.00 uur schminken bij het springkussen. Voor kinderen van de basisschool
14.00 uur jeu-de-boules op de jeu de boule baan. Voor jong en oud.
14.30 uur trekkerrace (2 – 4 jaar)
15.00 – 16.00 uur oudhollandse spelletjes voor de kinderen van de basisschool.
16.30 uur volleybal (rond het veld of de tent)
17.00 uur sigaar roken (op het veld)
18.30 uur ballonvaart (lootjes worden op vrijdagmiddag en zaterdagmiddag verkocht op het veld)
20.00 uur aanvang avondprogramma met:
20.30 uur prijsuitreiking kaatsen
21.30 uur slotspektakel “De Bekroaning” een uniek schouwspel wat u niet mag missen.
22.30 uur live muziek  van Willem Aukes en band.

13 augustus 2008

De lijsten zijn klaar voor alle categoriëen van het kaatsjubileum. Zoals jullie weten bestaat “Us Nocht” 60 jaar en zijn er tot onze vreugde vele ‘petoeren’ op de lijst gekomen. Maar liefst 18 fanatiekelingen boven de 50 jaar en 40 mannelijke kaatsers, ietsje jonger. Bij de dames staan er 35 op de lijst, dus ook een geweldige opkomst. De jeugd is ook goed vertegenwoordigd op de vrijdag. De jeugd kaatst in een poulesysteem en voor de heren en dames hebben wij als bestuur er voor gekozen om drie keer te gaan kaatsen, maar elke keer weer nieuwe maten. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk te rouleren, maar het kan voorkomen dat je toch een keer de zelfde tegenstanders treft. Deze jubileumkaatsdag staat onder leiding van Herman Vijlbrief die geen onbekende is in Kubaard.
We hopen op een gezellige, droge en vooral sportieve dag! (TK)

Programma van de feestcommissie

Vrijdag 15 augustus
1500 – 16.00 uur Viswedstrijd (op het veld bij het witte bruggetje)
17.00 uur            Kuipje Steken. Vanaf 13 jaar  (op het veld)
20.30 uur            Survival op en rond het veld. Vanaf 13 jaar. (opgeven hiervoor om 20.00 uur)

Zaterdag 16 augustus
14.00 uur            Schminken bij het springkussen. Voor kinderen van de basisschool
14.00 uur            Jeu-de-Boulle op de jeu-de-boulle baan.
14.30 uur            Trekker Race (2-4 jaar)
15.00- 16.00 uur  Oudhollandse spelletjes voor kinderen van de basisschool.
(de spelletjes zijn in de tent en de trekkerrace is op straat bij de speeltuin)
16.30 uur            Volleybal (rond het veld of de tent)
17.00 uur            Sigaarroken (op het veld)
18.30 uur            Ballonvaart (lootjes -5 euro- worden op vrijdagmiddag en zaterdag verkocht op het veld)

JUBILEUM  KUIERS  YN  EN  OM  KÛBAARD

1e wandeltocht  ’s middags vrijdag 15 augustus
2e wandeltocht  ’s morgens zaterdag 16 augustus

Beide feestelijke wandelingen zijn voor oud en jong, voor Kûbaarders en Reünisten.

1e Wandeltocht.    Vrijdag 15 augustus vertrekt om 14.00 uur van het feestterrein (sportveld) de groep voor de eerste wandeltocht. De lengte van de tocht is ca. 5 à 6 km en duurt incl. de koffie/thee pauze twee tot twee en een half uur. De tocht gaat door een prachtig stukje buitengebied van Kûbaard en voert ons langs vijf of zes boerderijen. Het eindpunt is weer het feestterrein.Tijdens de tocht wordt uitleg gegeven door een “betûft” Kûbaarder gids en op enkele boerderijen wordt wat verteld over het vee-weide-bedrijf. Ongeveer halverwege de tocht is er vervoer terug naar het feestterrein voor deelnemers voor wie de wandeling-in-z’n-geheel te vermoeiend is. Voor de wandeltocht hoeft u zich vooraf niet op te geven. Doet u mee dan bent u gewoon om twee uur bij de start.

2e Wandeltocht.  Zaterdag 16 augustus vertrekt om 10.30 uur van het feestterrein (sportveld) de groep voor de tweede wandeltocht. De tocht gaat hoofdzakelijk door het dorp, langs oud en nieuw Kûbaard. We nemen dan een klein stukje landelijk gebied mee in de dorpsrand van Kûbaard. Ook tijdens deze tocht is de gids aanwezig voor uitleg. De lengte van de tocht is hooguit een paar kilometer en duurt naar verwachting zo’n anderhalf uur. Voor hen die zich hebben aangemeld voor de lunch is er aan het eind van de wandeling op het feestterrein koffie en de lunch  (voor de anderen is er koffie etc.). Ook voor deze wandeltocht hoeft u zich vooraf niet op te geven. Deelnemers zijn gewoon 10.30 uur bij de start.

Eén of twee wandeltochten? Het is leuk om beide keren mee te doen, maar u kunt natuurlijk ook kiezen voor alleen de eerste of alleen de tweede tocht.

Graag tot ziens op het feest en tijdens de wandelingen,
de werkgroep-wandelpaden.

Kubaard, 12 augustus 2008

Het kan niemand in het dorp meer ontgaan. Het jubileum staat voor de deur. Na alle vergaderingen en andere voorbereidingen achter de schermen, wordt nu zichtbaar wat er allemaal bedacht is om een grandioos feest vrijdag en zaterdag met z’n allen te vieren. De feestcommissie heeft een mooi programma bedacht als aanvulling op het jubileumprogramma, zodat een combinatie van jubileum en dorpsfeest ontstaat. De redactie van de jubileum-SOK heeft deze speciale editie aangeleverd om te laten vermenigvuldigen. De tent staat, het ponton over de Kubaarder vaart ligt er. De camping is bijna klaar. De foto-expositie wordt ingericht. Kortom Kubaard bruist. (SE)

Is de tent te klein??? 10 juli 2008.

Het is zover de balans is opgemaakt voor de reunie en het blijkt dat er zich meer dan 200 mensen op hebben gegeven voor het reuniebuffet. Dat is grandioos. Ook de lunches worden goed bezocht met op vrijdag bijna 200 mensen en op zaterdag gaan we richting de 250 mensen. De kaatsdeelname is ook goed aangetrokken en heeft nu bijna 100 deelnemers. Op de camping komen waarschijnlijk 14 mensen slapen, zodat we van een heuse mini-camping kunnen spreken.

Dan nog even de opgaves van het kaatsen:  20 jeugdkaatsers, 30 dameskaatsers en 47 heren kaatsers.
daarvan zijn er 9 in de leeftijd tot en met 20 jaar.
21- 30 jaar  4 deelnemers
31-40 jaar  16 deelnemers
41- 50 jaar 23 deelnemers
boven de 51 jaar 18 deelnemers.

Dan zijn er nog 7 mensen die geen leeftijd hebben opgegeven. Wanneer zij dit lezen en denken he, dat heb ik ook niet gedaan, meldt het ons dan nog even via reuniekubaard@live.nl

Nu nog mooi weer dan moet het een geslaagd evenement worden. (SE)

Tussenstand 4.

Nog niet alles wat afgelopen week is binnengekomen heb ik al verwerkt, maar nog even een tussenstand. Er zijn inmiddels 105 mensen voor het buffet op vrijdagavond. Van alle jaren komen mensen weer terug naar Kubaard. De oudste deelnemer heeft vanaf 1915 in Kubaard gewoond, ook vele mensen die in de jaren 60-80 in Kubaard hebben gewoond willen graag nog even terug om te kijken hoe het nu in het dorp is. De kaatsers komen langzaam op gang, inmiddels 35 maar dat moet natuurlijk veel meer worden. De lunches zullen goed bezocht worden, op vrijdag nu reeds 81 mensen en op zaterdag 99, dus dat belooft een gezellige boel te worden. Heeft u zich nog niet opgeven doe dat dan snel, de inschrijftermijn sluit op 30 juni.(SE)

Tussenstand 3.

Het gaat mooi door de opgaves op de vrijdag komen er al 85 mensen deelnemen aan het buffet. De tent kan 200 mensen eerst hebben dus er kunnen nog genoeg bij en anders nemen we een grotere tent. De kaatsers blijven nog wat achter, maar dat zijn inmiddels ook al 30 personen geworden. De Kubaarders zelf laten het nog wat afweten, maar ook zij moeten zich voor 1 juli opgeven. De zaterdagavond is ook de moeite waard om te blijven. “De bekroaning”belooft een geweldig slotspektakel te worden die je niet moet missen.  De opgaves voor het kaatsen heb ik opgedeeld per leeftijd, nou kijk maar eens of er in uw categorie al veel tegenstand is. Het is niet te zeggen dat er in deze leeftijdsklasses wordt gekaatst, dan hangt natuurlijk van het aantal deelnemers af. Hoe meer mensen, hoe categorieen er kunnen komen. (SE)

Kaatsers opgegeven tot 10 juni:

tot 12 jaar                              5
13- 20 jaar                             3                  waarvan 2 dames
21-30 jaar                              1
31-40 jaar                              4                  waarvan 2 dames
41-50 jaar                              6                  waarvan 2 dames
51-60 jaar                              4
61-70 jaar                              5
70+ers                                  2

Tussenstand op zaterdag 31 mei 2008.

Er is al weer een week verstreken en de opgaves gaan leuk door. Inmiddels hebben zich 59 mensen opgegeven voor het buffet van vrijdag 15 augustus, 40 daarvan komen al gezellig ’s middags al lunchen. Op de zaterdag zijn er inmiddels 23 kaatsers en komen er 57 mensen lunchen. Volgende week probeer ik een overzicht van de leeftijden van de kaatsers op de site te zetten. Hou dus de site in de gaten voor het nieuwste nieuws. En wanneer u zich nog niet heeft opgegeven dan heeft u nog 1 maand om dit te doen. (SE)

Tussenstand zaterdag 24 mei, opgaves jubileum.

De opgaves voor het jubileum beginnen binnen te komen, ook al een paar uit het buitenland. Tot vandaag hebben zich opgeven: 23 mensen voor het buffet en nog maar slechts 6 kaatsers. Wanneer er niet meer komen zie ik ze allemaal wel met een prijs naar huis gaan. Maar u heeft nog tot 30 juni om zich op te geven voor het jubileum. Doen hoor, want hoe meer zielen hoe meer vreugd.(SE)

Veel gestelde vragen zijn:

Moet ik 2 dagen komen: nee, u mag 2 dagen komen, maar 1 dag is ook prima. Mag mijn partner ook meekomen, die niet in Kubaard heeft gewoond? Natuurlijk, van harte welkom, graag wel opgeven. Opgave is alleen nodig voor de met een * gemarkeerde programmaonderdeel. Betaling is alleen voor het buffet en voor het kaatsen van de senioren nodig, dus komt u zaterdag voor de gezelligheid, maar kaatst u niet mee, dan zijn daar geen kosten aan verbonden. Wilt u deelnemen aan de lunch, dan graag wel opgeven zodat we voldoende kunnen inkopen. De camping is een stukje land waarop we toiletten plaatsen, maar verder zijn er geen voorzieningen. Mochten er meer vragen zijn, dan horen we dat graag. Schroom niet mail of bel naar de commissie, zodat we er met z´n allen een fijn jubileum van kunnen maken. (SE)

Programma jubileumdagen.

Vrijdag 15 augustus 2008.

10.30 uur    opening met koffie en gebak

11.00 uur    start jeugdkaatsen*

11.30 uur    opening foto-expositie

13.00-14.00 uur  lunch*

14.00-17.00 uur  diverse activiteiten, waaronder een wandeling in het buitengebied Kûbaard.

17.00 uur borrel

19.00-21.00 uur buffet*

21.00-01.00 uur gezellig napraten met live muziek.

Zaterdag 16 augustus 2008.

9.00 uur welkom met koffie en gebak

10.00 uur aanvang jubileumkaatsen*

10.30 – 12.00 uur wandeling rondom/door Kûbaard

12.00-13.00 uur lunch*

13.00-17.00 uur diverse activiteiten voor de jeugd en ouderen, oa. jeu-de-boules

17.00-20.00 uur pauze

20.00 uur feestavond in de tent met om:

20.30 uur prijsuitreiking kaatsen

21.00 uur “De Bekroaning”

22.00 uur- 01.00 uur live muziek

de programmaonderdelen gemarkeerd met een * daarvoor moet u zich van te voren opgeven via het opgaveformulier.
Het  Opgaveformulier kunt u hier vinden. U kunt dit opslaan op uw eigen computer als tekstbestand, dan kunt u in het bestand typen en dus invullen, daarna versturen naar reuniekubaard@live.nl (SE)

Vooraankondiging de deur uit.                                                                                             18-02-2008

De vooraankondigingen zijn de deur uit, zo’n 440 uitnodigingen zijn verstuurd. En er zijn ook fouten bij gemaakt, soms de postcode verkeerd overgenomen, of een typefout in het huisnummer. Mocht u geen uitnodiging hebben gekregen, maar wel graag eentje hebben, geef dan nog even uw naam en adres door. Bij voorkeur via de mail reuniekubaard@live.nl.

Er wordt nu druk gewerkt om het programma en de begroting rond te krijgen, om deze dan begin april rond te kunnen sturen. Daarna kunt u zich opgeven voor de reunie en het jubileumkaatsen.  Dus heeft u nog namen en adressen, geef ze nog aan ons door.’

Koffieuurtje 2 februari 2008 goed bezocht.                                                                                                           

Het koffieuurtje van afgelopen zaterdag werd door ruim 110 mensen bezocht in het dorpshuis. Ze konden naast de koffie genieten van een stukje oranjekoek met daarop het logo gemaakt. Na het 1e bakje koffie was het de beurt voor het officiele deel. Na een woord van welkom waren eerst de kinderen aan de beurt. Zij wachten met smart op de uitslag van de kleurwedstrijd. Zij hadden allen goed hun best gedaan op de mooie kleurplaat gemaakt door Fokke de Boer. De prachtige kleuren gaven duidelijk aan de er feest was in het dorp. Hier kunt u de resultaten bekijken. Daarna werd de jubileumkalender gepresenteerd via een beamer. Deze kalender wordt door het bestuur van dorpsbelang aangeboden aan alle Kûbaarders en aan de donateurs. De kalender loopt van februari 2008 tot februari 2009 en is dus geen zins een alledaagse kalender. Met foto’s van vroeger en heden is er voor een ieder een stukje herkenning op. Onder de foto’s staan de activiteiten die dit jaar tot nu toe gepland staan, bij het dorpshuis komt iedere maand een bijgewerkte versie te hangen. Dus heeft u nog activiteiten die erop moeten, geef het even door. De heren Hibma gaven daarna een enthousiaste uiteenzetting over de komst van 8 grote betonnen beelden die ons een jaar lang gaan vergezellen bij de diverse evenementen. De beelden zijn ruim 3 meter hoog en zullen u dus direct opvallen wanneer ze in maart/april in het dorp komen. Onder het genot van nog een kopje koffie kwamen de verhalen van vroeger, nu en nieuwe activiteiten voor dit jaar tot stand. Al met al een ouderwets gezellig koffie-uurtje, waarmee de start van het jubileumjaar een feit is.

De Fototentoonstelling in de N.H.-Kerk die tijdens de reünie 2008

De Fototentoonstelling in de N.H.-Kerk die tijdens de reünie plaatsvindt, is inmiddels uitgegroeid tot ca. 500 foto’s van ruim een eeuw Kûbaard, tussen ca. 1890 en 2008. De geëxposeerde foto’s zijn tevens op DVD gezet en straks te verkrijgen voor € 10,- per DVD. In de consistorie zal verder een permanente vertoning zijn van een compilatie van tv-uitzendingen over en van Kûbaard(ers), van 1994 tot 2008 (GvP 11-8-2008).

De foto’s voor de tentoonstelling tijdens de reünie in augustus stromen binnen bij de tentoonstellingscommissie. Zo kwam er afgelopen week een aangetekende zending met foto’s van een van de nazaten van wijlen Cees en Marie de Boer binnen met interessante historische foto’s. Ook via onze website hebben we al historische foto’s binnen gekregen van goede kwaliteit. Mogen wij alle Kubaarders hierbij nogmaals oproepen een jeugdfoto van zichzelf (12-18 jr.) in te leveren bij de commissie? Een van de eerst binnengekomen foto’s van deze jongelingen ziet u hiernaast. Herkent u haar? (GvP)

Inmiddels -we spreken nu over eind januari- stromen de foto’s binnen. Nu wordt het tijd om alle foto’s te gaan inventariseren en te bekijken hoe we de tentoonstelling vorm gaan geven. Het bestuur van de NH-kerk heeft hun voortreffelijk gerestaureerde kerkgebouw belangeloos voor de fototentoonstelling beschikbaar gesteld. De ambiance is bijzonder, nu de foto’s nog! Zijn er nog mooie kieken die bij u opduiken, graag gauw even een mailtje of telefoontje naar een van ons (GvP 29-1-2008).

Kûbaarders, oud-Kûbaarders en andere belangstellenden, tijdens de reünie in het kader van 50-jaar Dorpsbelang, wordt een fototentoonstelling georganiseerd van ca. 200 leuke, gekke, interessante, historische, treurige, sportieve of gewoon goede foto’s over Kûbaard en haar inwoners. Uiteraard kan dat niet zonder jullie inbreng: Graag horen wij of jullie foto’s aan te bieden hebben, welke wij zouden kunnen gebruiken voor de tentoonstelling. Stuur je reactie liefst even per mail naar kubaarddorp@gmail.com of een telefoontje naar een van ons. Uit het aangeboden materiaal zullen wij dan een tentoonstelling samenstellen welke gedurende de reünie volgend jaar augustus is te bekijken. Wij houden jullie op de hoogte.

Heleen Kramer (tel. 331883), Marten Aukes (tel. 332285) en Ger van Putten (tel. 332175)