Algemene informatie over de kerk

De PKN kerk heeft over het algemeen 2 diensten per maand. Sinds oktober 2018 is er geen vaste predikant meer. Er is contact met de gemeente Wommels om te kijken of er een samenwerking mogelijk is. Ds. Wijmenga komt 1 x per maand in Kûbaard de dienst leiden. De kerk wordt naast de erediensten steeds vaker gebruikt voor andere doeleinden. Men kan de kerk huren voor een dagdeel, hiervoor contact opnemen met de kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters zijn ook bezig om te kijken of de kerk ook in aanmerking komt als trouw locatie.

Mocht u het rekeningnummer van de kerk kwijt zijn voor het overmaken van uw kerkbalans of uw gift om de kerk in stand te houden, dan staan hier de verschillende bankrekeningnummers even op een rij.
NL 46 RABO 0372 0018 90 Nederlands hervormde Gemeente te Kûbaard
NL 46 RABO 1016 8928 10 restauratiefonds van de Nederlands Hervormde Gemeente te Kûbaard
NL 61 RABO 3720 1136 63 orgelfonds van de Nederlands Hervormde Gemeente te Kûbaard
NL 67 RABO 3720 1280 08 klokkenfonds

Het emailadres van de kerk: gemeentekubaard@live.nl

Historie

De kerk van Kûbaard, de Christophorus Kerk, is uit 1275. In 1874 zijn de muren bepleisterd. In 1580 werd de sacristie in gebruik genomen als school en kosterij. Totdat in 1842 een nieuwe school gebouwd werd. In 1861 is de oude kosterij afgebroken en een nieuwe gebouwd. In het begin had de toren een zadeldak, in 1885 werd deze afgebroken en voor 4.964 gulden een nieuwe gebouwd.   In een steen in de toren is nog te lezen wie de eerste steen heeft gelegd op 24 april 1885.(aanvulling  16-12-22  MO; De mode in de 19de eeuw was om ipv een zadeldak een spitse punt op de toren te zetten. Voor de huidige tijd is dat jammer omdat de kerktoren daardoor geen monument is)
De bliksem sloeg in de toren in juni 1994. De toren is opnieuw gerestaureerd in 1999. De kreake stamt uit 1874 doordat er veel mensen uit Wommels naar Kûbaard kwamen omdat de nieuwe dominee in Wommels veel te modern was. Twaalf jaar later was de kreake niet meer nodig en wordt er al gesproken om hem weer af te breken. Maar het college wil dit niet en pas vele jaren later wordt dan in 2004 de kreake afgebroken.
Bij een restauratie eind jaren tachtig wordt een afbeelding gevonden van de heilige Christophorus de heilige voor de reizigers. Bij de restauratie van 2004 is de grootste ontdekking van de zerken wel 18 stuks ipv de verwachte 10. En 2 daarvan behoren tot de oudste zerken van Fryslân. Ze zijn van rond 1340. De klok is gerestaureerd en klinkt nu ook weer prachtig. De kleine Grovestins klok is uit 1677. In 2017 is het orgel gerestaureerd en de toren in 2021 (SE)

Foto orgel en muurschildering Simon den Hartigh. Zie voor meer van zijn prachtige foto’s op zijn site

Is de kerkelijke gemeente Nederlands hervormd of Protestantse kerk?

Van oorsprong waren er twee kerkelijke gemeentes in Kûbaard, de gereformeerde en de hervormde. De gereformeerde kerk is met Wommels samen gegaan en zo is dat kerkje in de Petronella Moensstrjitte 8 in particuliere handen gekomen. Hier wonen nu Marten en Ytsje Sybesma.

Verwarring naam en geloof

Hierboven staat dat de kerk de Christophorus kerk heet, maar later heeft Durk Hibma uitgezocht dat het feitelijk de Victor kerk heet. De namen kom je nu beide tegen. Aangezien we maar één “werkende” kerk in Kûbaard hebben, leidt dit niet tot verwarring.

De hervormde gemeente bleef op zichzelf, tot een paar jaar geleden de dominee weg ging en de samenwerking met Spannum stop werd gezet. Hoe nu verder?

Er is contact met Wommels gezocht om meer te gaan samenwerken. We hebben nu een soort van verkering met Wommels. Wommels is Protestantse Kerk, hervormd en gereformeerd zijn daar al samengegaan. Officieel zijn we dus nog Hervormd, maar gedragen ons nu een beetje al als Protestants.

Het Hardorff orgel

In 1856 bouwde Willem Hardorff een nieuw mechanisch sleepladen-orgel voor de Hervormde Kerk in Kubaard. Het instrument heeft een evenredig zwevende stemming en de toonhoogte is a’ = 450 Hz. De winddruk is 66 mm waterkolom. Het orgel is in 1924 en 1995 door Bakker & Timmenga gerestaureerd.

Wat zit er allemaal in zo’n orgel? Op de site https://www.orgelsite.nl/kubaard-christophoruskerk/ kunt u vinden welke registers er allemaal inzitten.  Onderverdeeld in Hoofdwerk, bovenwerk, pedaal, koppelingen en hulpstukken. Kijk maar eens op de genoemde site of in het boekje Kûbaard doe en no uit 1987 wat misschien veel mensen nog wel in hun boekenkast hebben staan.

In juni 2015 maakte men een fotofolder ten behoeve van fondsen en stichtingen. In het onderstaande artikel zijn de tekst en foto’s daarvan gebruikt.

Folder tbv Restauratie van het Hardorff orgel

Het Hardorff orgel van 1856 in Kubaard is na 20 jaar weer nodig aan restauratie toe. Hieronder ziet u foto’s die dit aantonen en de bijgevoegde brief vermeldt ook dat het geluid niet optimaal meer is, maar dat kan jammer genoeg niet in deze folder. We hopen dat u na het lezen en zien van deze besluit tot het geven van een bijdrage voor het restaureren van het kerkorgel in Kubaard.

De uniciteit van dit Hardorff-front betreft vooral het grote vlakke onderfront dat rust op een gebogen lijst.

Door beschadiging van de verflaag is de mahonie-rode oorspronkelijke kleur van het orgel zichtbaar.

De tand des tijds is aan het orgel niet voorbijgegaan, getuige kapottte registerknoppen, ontbrekende schroeven,

kapotte en gedeukte front pijpen en pijpen die met tape gerepareerd zijn,

In winters heeft het orgel van de droge atmosfeer te lijden gehad. Uitdroging veroorzaakt scheuren in het hout en uit balans raken van luiken.

Hier en daar heeft men hulp bij noodoplossingen gezocht. Bekertjes met water in het orgel moesten de luchtvochtigheid op peil te houden. En een loslatend luik kreeg een provisorisch werveltje.

Stichting Tsjerke en Toer  Kvk nr. 01084577  p/a R.J.Kooistra Greate Buorren 13 8732 EE Kûbaard

Kûbaarder kerk na restauratie weer officieel in gebruik genomen

Donderdag 19 april  2004 was het dan zover de officiële ingebruikname van de Christophorus Kerk in Kûbaard. Na jaren van restauratie, eerst de toren en daarna het kerkgebouw werd het tijd dat de opening plaats vond. Het bestuur van de Stichting Restauratie Tsjerke en Toer Kûbaard onder de bezielende leiding van voorzitter Ulbe Zwaga had gedeputeerde A.J. Mulder bereid gevonden om de opening te verrichten. Tijdens de openingsceremonie werd teruggekeken naar de hectische tijd van restauratie en de zorg over het geld. Penningmeester Roel v.d. Hoek had niet wakker gelegen ervan zei hij, maar toch was het soms erg zorgelijk. Gelukkig kon afgelopen december alles afbetaald worden en was er zelfs nog iets over. Een mooie prestatie na al die jaren restaureren. Mevrouw de burgemeester J.Liemburg van Littenseradiel kwam nog met een groot kado aanzetten, naar later bleek was het nog een oude kist die behoorde aan de kerk van Kùbaard. Deze kist was gezien door de secretaris van de Stichting, dhr. Hans Bootsma toen hij zijn rijbewijs moest verlengen. De kist stond bij de balie waar hij moest zijn. Op de kist stond duidelijk Cubaard, bij gelegenheid hebben de heren Bootsma en v.d. Hoek de burgemeester hierop gewezen en nu is hij dan terug in de kerk.


Zaterdag 21 april  2004 was er nog een open huis en werd de dag afgesloten met een vesperviering. Al met al was het een mooie week voor de Christophorus kerk en was het fijn dat er zoveel belangstelling was voor de vernieuwde kerk.

In 2020-21 is de volgende restauratie alweer aan de beurt.

De toren moet weer in onderhoud voor metsel en voegwerk, herstel timmerwerk toren, kozijnen, ramen en deuren van de toren. Vervanging van de zinken goten, onderhoud klok en het orgel moet weer gestemd worden. De dakbedekking van de loodvloer ververangen onder klokkenstoel. Zo is er iedere keer weer wat te restaureren.

Monumentenwacht maakt iedere keer een rapport op over wat er de komende jaren gebeuren moet. Altijd weer een klus om dan alle financiën rond te krijgen. Maar doe je niet aan onderhoud dan gaat zo’n gebouw van je af.