Algemene informatie over de kerk

De PKN kerk heeft over het algemeen 2 diensten per maand. Sinds oktober 2018 is er geen vaste predikant meer. Er is contact met de gemeente Wommels om te kijken of er een samenwerking mogelijk is. Ds. Wijmenga komt 1 x per maand in Kûbaard de dienst leiden. De kerk wordt naast de erediensten steeds vaker gebruikt voor andere doeleinden. Men kan de kerk huren voor een dagdeel, hiervoor contact opnemen met de kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters zijn ook bezig om te kijken of de kerk ook in aanmerking komt als trouw locatie.

Mocht u het rekeningnummer van de kerk kwijt zijn voor het overmaken van uw kerkbalans of uw gift om de kerk in stand te houden, dan staan hier de verschillende bankrekeningnummers even op een rij.
NL 46 RABO 0372 0018 90 Nederlands hervormde Gemeente te Kûbaard
NL 46 RABO 1016 8928 10 restauratiefonds van de Nederlands Hervormde Gemeente te Kûbaard
NL 61 RABO 3720 1136 63 orgelfonds van de Nederlands Hervormde Gemeente te Kûbaard
NL 67 RABO 3720 1280 08 klokkenfonds

Het emailadres van de kerk: gemeentekubaard@live.nl