Laatste nieuws

  1. 17 mei

    Dauwtrappen

    Zo'n veertig liefhebbers meldden zich om 6 uur vanmorgen op het plein voor het dorpshuis. O.l.v. Tjerk Bootsma werd er flink de pas ingezet. Via de Leane bij de familie Keur de weilanden in richting familie Schukken. Na een uitvoerige uitleg door Durk Hibma van het grenspaaltje op de Slachte, werd de wandeling vervolgd over de Grienedyk naar de pleats van Pieter Kooistra. Onder het genot van een bak koffie of thee verzorgd door de feestcommissie, kregen we uitleg wederom door onze historicus Durk Hibma over de bijzonderheden van de mooie melkkelder onder het voorhuis.

    Klik op meer voor de foto's
    Lees meer