Laatste nieuws

 1. 01 sep

  Uilen in de olmen

  Bij Johannes Zijlstra aan de Greate Buorren ontdekte de fam. Evers hedenmiddag 4 flinke uilen. Direct werd de redactie van de dorpssite er bij geroepen, die bijgaande foto van een van de uilen maakte. Aangezien op de redactie weinig kennis van de inheemse fauna aanwezig is, hebben we getracht onze bekende Kûbaarder vogelaar te bereiken. Dat lukte niet en om u het nieuwtje niet te onthouden, plaatsen we nu maar toch de foto, zonder juiste detectie. Wel nog even Wikipedia en andere nieuwsbronnen op het internet geraadpleegd -daar zijn we op de redactie nog wel toe in staat- en komen tot de voorlopige conclusie dat dit een ransuil dan wel een oehoe betreft. Graag horen we suggesties dan wel een 'zeker-weten' welke soort het hier betreft. {cms_selflink page='mail-dorpsbelang' text='Mail'} ons en laat horen met welke uilen we hier te maken kunnen hebben (GvP)

 2. 31 aug

  Oud Papier

  Zoals gebruikelijk wordt het oud-papier in de zomermaanden niet opgehaald. Morgen is het weer de eerste zaterdag van de maand en wordt het papier van de afgelopen 2 maanden weer opgehaald. Dit keer staan Klaas Bootsma, Jelmer Vermeulen, Theo van der Werf en Jan Evers op de nominatie dit voor het dorp te doen. 

  Een bewoner van de Petronella Moenstrjitte was al zo vrij zijn pakje oude kranten op vrijdagmiddag aan de stoep te zetten.....(GvP)

   

 3. 30 aug

  Sicht op Kubaard

  Zoals velen van jullie al weten, komt de SOK dit jaar nog 1 keer uit en wel in de maand Oktober. We hopen dat dorpsbelang een opvolger kan vinden om deze dorpskrant voort te zetten. Ook willen we mensen, verenigingen oproepen om spontaan iets te gaan schrijven voor de laatste editie van dit jaar. We hopen dat volgend jaar April er gewoon weer nieuwe enthousiaste mensen zijn die er weer nieuw leven in gaan blazen. (TK)

  Lees meer
 4. 28 aug

  Uitslagen Fruitpartij

  Afgelopen zondag was het erg druk op het sportveld van Kubaard. Het jaarlijkse 'pearke' kaatsen werdt weer gehouden en er stonden maar liefst 18 'pearkes'' op de lijst. (TK)

   

  Lees meer
 5. 25 aug

  Uitslagen Zonnebloempartij

  Mooi weer, veel supporters langs de kant en spannende kaatspartijen op de jeugdkaatspartij van zaterdag 25 augustus. Kortom een gezellige middag voor een ieder op het sportveld. Voor uitslagen zie verder op de site.

  Lees meer