Laatste nieuws

 1. 29 sep

  Damesbiljarten van start

  Aanstaande woensdag 3 Oktober gaat de damesbiljartvereniging weer van start. De 14 leden die de vereniging "Keubaard" nu telt kan best nog wat leden gebruiken. Dus alle dames zijn welkom. We spelen elke woensdagavond vanaf 20.30 uur tot iedereen een keer heeft gespeeld. Vaak kun je op een avond wel drie of vier keer spelen omdat we beschikken over maar liefst twee biljarttafels. Een keer per seizoen gaan we naar Hitzum, waarbij we altijd strijden om een prachtige wisselbeker. Ook nodigen wij de tegenpartij uit voor een thuis wedstrijd. Het is altijd erg gezellig en voor degene die het een keertje wil proberen, kom gerust langs om vrijblijvend een keer de keu te hanteren. (TK)

 2. 28 sep

  Romke's-partij

  Aangezien het al weer bijna een week geleden is, maar ik niet eerder kon reageren i.v.m. internetproblemen, dan nu een verslagje van de laatste kaatspartij van dit seizoen, de Romke-partij. Het weer kon niet beter want het was voor 23ste van september heerlijk warm. Er vielen weer prachtige prijzen te winnen die door onze sponsor Romke de Jong, "Agraryske hannel en Leanwurk' zelf waren samengesteld (TK).

  Lees meer
 3. 24 sep

  Opening sportveld

  De opening van het sportveld kan bijna plaatsvinden, want ook het fietsenhek is geplaatst. Afgelopen zondag werd er dan ook dankbaar gebruik van gemaakt tijdens de laatste ledenpartij dit jaar op het sportveld voor de senioren. Zoals bij vele bedrijven en instellingen het gebruik is, eerst in gebruik nemen daarna de opening, wordt ook het sportveld, nadat het bijna al weer 3 maanden in gebruik is, geopend en wel op 6 oktober a.s.(SE)

  Lees meer
 4. 18 sep

  Landschapsstudie van Greet Bierema

  De landschapsstudie gemaakt door Greet Bierema in opdracht van dorpsbelang Kûbaard is nu ook op de site te lezen. Zoals afgesproken in de algemene ledenvergadering wordt het een bijlage van de dorpsvisie. Op de site staat hij dan ook achter de {cms_selflink page='dorpsvisie' text='dorpsvisie'} aan. De dorpsvisie is nog een oude versie, binnenkort komt de herziene versie van 2004 ook op de site. (SE)

 5. 17 sep

  Himmelmoarn Doarpshûs

  It Doarpshûs is wer skjin, fan binnen en fan bûten. In mânske himmelploech ferskynde sneontemoarn 15 septimber op it appel. Mei fleur en faasje giene de froulju en manlju yn de slach mei stof, spinreach en smoargens dat de ôfrûne moannen oan biezem, dweil en stofdoek ûntkaam wie. De bar, de húskes, de seal en de keuken, alles waard troch de froulju ûnder hannen nommen (DH).
  Lees meer